Trygderefusjon for tannbehandling?

Hos oss får du tannbehandling i utlandet. Vi har tannleger i utlandet

For å få behandlingsrefusjon i et annet EØS-land stilles de

samme krav til tannlegene som i Norge.

 

I vår klinikk settes implantatene inn av kjevekirurg eller oralkirurg.

Du kan være sikker på at tannlegen som utfører kirurgien og tannlegen

som utfører protetikken har spesialistutdannelse på sitt felt.

 

 

Mer informasjon om refusjon fra HELFO trykk her.

 

Folketrygdens veileder for 2017 finner du her

 

 

 

 

Det er 15 tilstander som kan gi rett til stønad:

 

 1. Sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese).

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål.

 

 

 

Pasient får informasjon om refusjon

Tlf: 46221220 Mail: post@northdental.no

Pasient får informasjon om refusjon
Pasient får informasjon om refusjon
Pasient får informasjon om refusjon
Pasient får informasjon om refusjon